Sparen voor particulieren

Er is de laatste jaren wel wat te doen om sparen de laatste jaren. Toch is het op vandaag nog steeds een absolute noodzaak. Zo verzekert het je een mooi pensioen. Want met het wettelijke pensioen kan je geen comfortabele levensstandaard aanhouden. Het geeft je ook een zekere veiligheid en de mogelijkheid om je (klein)kinderen een extra duwtje in de rug te geven. Kortom, sparen is écht onmisbaar en biedt je heel wat extra comfort.

Er zijn 2 soorten spaarformules, degene met fiscaal voordeel en de formules zonder fiscaal voordeel. Hieronder lees je het verschil.

Sparen met fiscaal voordeel

De twee formules hier zijn pensioen- en langetermijnsparen. Het zijn formules met een gewaarborgde rentevoet. Je weet dus wat je belegging minimaal zal opbrengen op de einddatum.

Op jouw 60ste verjaardag (of de 10de verjaardag van je contract dat je na je 55ste afsloot) wordt een anticipatieve heffing toegepast op je opgebouwde pensioenkapitaal. Op het kapitaal opgebouwd na die heffing betaal je geen belastingen.

De belegging is beschermd tegen een faillissement van de verzekeringsmaatschappij.

De eventuele winstdelingen leggen we vast op basis van de huidige economische conjunctuur en de financiële staat van de verzekeringsmaatschappij.

Je vermogens overdragen kan heel makkelijk door onze flexibele oplossingen. Enerzijds kan je heel gemakkelijk geld overdragen aan familie of derden dankzij onze begunstigingsclausule. Anderzijds is het ook perfect mogelijk om de begunstigden te wijzigen in de loop van het contract.

Dankzij onze overlijdensdekking zijn er geen problemen voor je erfgenamen als je zou overlijden in de loop van het contract. Je duidt bij het afsluiten een begunstigde aan bij het overlijden.

Sparen zonder fiscaal voordeel

De twee soorten beleggingen die we hiervoor aanbieden zijn:

  • Tak 21: je weet wat je belegging minimaal zal opbrengen op de einddatum
  • Tak 23: een potentieel hoger rendement door investeringen in verschillende beleggingsfondsen

Investeren in vastgoed via je aanvullend pensioen

In tweede pijler kan je je pensioen gebruiken om in onroerend goed te investeren (bouwen of verbouwen). Je kan enerzijds een voorschot van je pensioen opvragen of anderzijds je pensioenkapitaal op de einddatum gebruiken om je hypothecair krediet in één keer terug te betalen. Je kan nu al genieten en intussen toch voldoende vermogensopbouw opbouwen voor je toekomstig pensioen! Win-win!