Woningverzekering voor particulieren

Brandverzekering

Je woning is jouw waardevolste bezit. Het is dus vanzelfsprekend dat je die zo goed mogelijk wil verzekeren. De brandverzekering (ook wel woningverzekering) vergoedt álle materiële schade veroorzaakt aan je woning (of de inhoud). Laat je niet misleiden door de naam, want de verzekering beperkt zich niet tot enkel schade veroorzaakt door brand.

Alle brandverzekeringen dekken schade door:

 • Brand
 • Explosie
 • Bliksem, hagel, storm, of andere natuurrampen
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Botsen door een dier of transportmiddel
 • Sneeuw-of ijsdruk op daken

De meeste maatschappijen vergoeden ook de kosten voor huisvesting en expertise. Bepaalde formules dekken ook je huurdersaansprakelijkheid. Als huurder van een vakantieverblijf, feestzaal of studentenkot ben je dan ook verzekerd.

Rechtsbijstandsverzekering

Stel, er zijn werken aan de gang in je straat en die veroorzaken barsten in je ramen. Deze schade wordt niet vergoed door je brandverzekering. Uiteraard wil je deze schade niet zelf betalen. Je wil hier dus raad vragen bij een specialist om je rechten te verdedigen. Dit kan makkelijk als je een rechtsbijstandsversverzekering hebt. Deze verzekering geeft je recht op:

 • Ondersteuning van specialisten om je rechten te verdedigen en je bij te staan om een vergoeding te krijgen.
 • De terugbetaling van honoraria (advocaten & experts) en de kosten van een eventuele rechtsvordering.

Diefstalverzekering

In België worden meer dan 144 inbraken per dag gepleegd. Je hiertegen verzekeren is dus best wel een goeie zet. Concreet bieden de meeste diefstalverzekeringen bescherming tegen:

 • Inbraak
 • Diefstal met geweld of bedreiging
 • Gebruik van gestolen, verloren of valse sleutels

Uitgebreidere polissen bieden ook nog:

 • Bescherming in geval van agressie op straat
 • Een hoge vergoeding voor waardevolle voorwerpen (juwelen, computers, tablets)
 • Vergoeding bij diefstal van stookolie (in een buitentank)
 • Dekking van de inhoud die verplaatst werd naar een tijdelijke verblijfplaats (vb. vakantiewoning)
 • Vergoeding bij diefstal uit een tuinhuis

De diefstalverzekering is ook van toepassing op je echtgeno(o)t(e) en personen die in je woning verblijven.

Rechtsbijstandsverzekering

De rechtsbijstandsverzekering is een enorme hulp als je een geschil hebt met je verzekeringsmaatschappij. De verzekering biedt je:

 • Ondersteuning van specialisten om je rechten te verdedigen en je bij te staan om een vergoeding te krijgen.
 • De terugbetaling van honoraria (advocaten & experts) en de kosten van een eventuele rechtsvordering

Verhuurder-huurder

Naast een brand- en diefstalverzekering heb je als huurder of verhuurder ook nog specifieke behoeften qua bescherming.

Ik ben verhuurder

Als verhuurder kan je te maken krijgen met enkele vervelende situaties.

 • Je huurder betaalt zijn huur niet meer.
 • Diefstal met geweld of bedreiging
 • Gebruik van gestolen, verloren of valse sleutels

Deze situaties kan je vermijden door je goed te verzekeren. Uitgebreidere formules kunnen nog extra dekkingen aanbieden zoals een bijstandsservice.

Ik ben huurder

Ook als huurder kan je in vervelende situaties terechtkomen. Wat als je verwarming plots niet meer werkt? Een goede verzekering biedt oplossingen voor zo'n situaties. Ze geven je recht op:

 • Rechtsbijstand
 • Tussenkomst bij tijdelijke huisvesting
 • Voorschot voor de verhuiskosten
 • Bijstand 24 op 24

Sinds 1 januari 2019 is het verplicht om je hiervoor te verzekeren als huurder.