Hospitalisatie voor zelfstandigen en kmo's

Zonder een goeie verzekering kost een ziekenhuisopname handenvol geld. Als werkgever kan je je werknemers een bijzonder aantrekkelijk voordeel bieden in de vorm van een hospitalisatieverzekering.

Waaruit bestaat de dekking?

De exacte waarborgen zijn natuurlijk bij elke verzekeraar een beetje anders. Hieronder lees je alvast een opsomming van de belangrijkste dekkingen.

Medische kosten

Een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering betaalt de medische kosten van een ziekenhuisopname terug, na de tussenkomst van het ziekenfonds. De betere polissen brengen ook de kosten terug als het ziekenfonds helemaal niet tussenkomt. Ook de kosten voor het vervoer met de ziekenwagen worden vergoed.

Ambulante verzorging

De kosten voor ambulante verzorging (geneesmiddelen, prothesen...) die verband houden met de ziekenhuisopname en vallen in een bepaalde periode vóór en na de opname worden ook terugbetaald. Bepaalde verzekeringen betalen ook ambulante zorgen terug voor zware ziekten (zoals kanker, diabetes...).

Extra waarborgen

Sommige verzekeringen bieden ook nog deze waarborgen:

  • reddingskosten;
  • repatriëringskosten van het slachtoffer bij een ongeval;
  • repatriëringskosten van de andere verzekerden bij een gezondheidsevacuatie of het overlijden van een verzekerde in het buitenland;
  • het versturen van geneesmiddelen, prothesen en brillen;
  • het bezoeken van een verzekerde die in het buitenland in het ziekenhuis opgenomen werd;
  • psychologische bijstand.

Wie is verzekerd?

Uiteraard is de werkgever zelf verzekerd. In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om de andere gezinsleden op te nemen in de dekking.

Wie betaalt de premie?

De werkgever beslist wie de premie betaalt? Hij kan dat volledig zelf doen of de werknemer ook een stuk laten betalen.

De verzekerden zijn vrij om de arts en het ziekenhuis zelf te kiezen. Sommige verzekeraars beperken de tussenkomst tot 50% als je voor een privékamer kiest.

Derdebetalersregeling

Sommige hospitalisatieverzekeringen bieden een derdebetalersregeling aan. Je moet dan de ziekenhuisfactuur niet rechtstreeks voorschieten, de verzekeraar regelt dit rechtstreeks met het ziekenhuis.

Individuele voortzetting

Als de werknemer van job verandert, kan hij individueel het contract verderzetten. Dit is dan tegen het tarief dat geldt voor zijn instapleeftijd. Om te voorkomen dat het bedrag van de premie te hoog wordt op het moment van hun pensioen of als ze van job veranderen, kan je hun premie prefinancieren.